1 Września – 9 Września

Sobota 1.09.2018 r. Dzień powszedni 8.00 – W int. rodziców i dzieci z Róż Różańcowych14.00 – ślub rzymski Kowalski – Sichma15.00 – ślub rzymski Trembaczowski – Warchala16.00 – Do Op. Bożej z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. i łaskę zdrowia dla Justyny Baron w 60 ur. (T.D.)18.00 – Za ++ rodziców: Julię i Feliksa Woźniackich, Krystynę i Józefa Otto oraz ++ z pokrewieństwa Read more about 1 Września – 9 Września[…]