CHRZTY I ROCZKI 2019 r.

Terminy:

STYCZEŃ 13; (przed chrztem obowiązuje nauka 21 XII 2018)
LUTY 17;
MARZEC 17;
KWIECIEŃ 22;
MAJ 19;
CZERWIEC 16;
LIPIEC 21; g.11.00
SIERPIEŃ 18; g. 11.00
WRZESIEŃ 15;
PAŹDZIERNIK 20;
LISTOPAD 17;
GRUDZIEŃ 26;