Chrzty i roczki 2021

Opublikowane

10 Styczeń;
21 Luty;
21 Marzec;
5 Kwiecień;
16 Maj;
20 Czerwiec;
18 Lipiec g. 11:00;
15 Sierpień g. 11:00;
19 Wrzesień;
17 Październik;
21 Listopad;
26 Grudzień;

Kategorie: Sakramenty