Chrzty i roczki 2020

Opublikowane

STYCZEŃ 12 (przed chrztem obowiązuje nauka 20 XII 2019);
LUTY 16;
MARZEC 15;
KWIECIEŃ 13;
MAJ 17;
CZERWIEC 21;
LIPIEC 19 g.11.00;
SIERPIEŃ 16 g.11.00;
WRZESIEŃ 20;
PAŹDZIERNIK 18;
LISTOPAD 15;
GRUDZIEŃ 26;

Kategorie: Sakramenty