11 sierpnia 2017

Domowy Kościół

 

Spotkania

Wspólnota Domowego Kościoła przy parafii św. Barbary zaprasza wszystkie małżeństwa sakramentalne, które chciałyby czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa.

kontakt tel. 604 093 680

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.” (KPK 1055,1)

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie.

Duchowość małżeńska czyli dążenie ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami.

Należą do nich:

modlitwa osobista,
modlitwa małżeńska,
modlitwa rodzinna,
dialog małżeński,
reguła życia,
udział w rekolekcjach
oraz czytanie Słowa Bożego.