26 marca 2023 – 2 kwietnia 2023

Opublikowane

Niedziela 26 III 2023   5 Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Do Op. Bożej za wstawiennictwem NMP jako podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog.
i łaskę zdrowia dla Edwarda Moj w 80 ur. oraz o błog. dla rodziny (T.D.)

9.30 Do Op. Bożej z podziękowanie za odebr. łaski, z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla Henryka
Stempina z ok. ur.

11.00 Za ++ Apolonię Pociejowską w 24 r. śm., męża Józefa oraz synów: Stanisława i Wiktora

13.00 Do NSPJ z prośbą o błog., o opiekę NMP i Aniołów Stróżów, a także o zdrowie dla Adama Pilch,
dla jego rodziców i chrzestnych

16.15 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne

17.00 Do Op. Bożej jako podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog., dary Ducha Świętego, opiekę
MBNP i łaskę zdrowia dla Anny Borys z ok. ur.

20.30 Za + Łukasza Kalinowskiego – od sąsiadów z ul. Kombajnistów 2B

Poniedziałek 27 III 2023         dzień powszedni

7.30 Różaniec w intencji rodzin naszej parafii

8.00 Za + Marię w r. ur.

18.00 1) Za + Sylwię Szymańską w I r. śm. 

2) Za + Gabrielę Krentosz – od sąsiadów z ul. Poloczka 2

3) Za + Marka Koclęga w 10 r. śm.

Wtorek 28 III 2023         dzień powszedni

7.30 Różaniec w intencji dzieci i młodzieży z naszej parafii

8.00 Za + Leonardę Świerzy w 2 r. śm., ++ rodziców, córkę, syna oraz ++ z rodzin: Świerzy
i Piotrowski

18.00 1) Za ++ matkę Eleonorę Adamczyk w r. ur., ojca Józefa, Jadwigę Adamczyk i ++ z rodziny

2) Za + Sebastiana Białasa w I .r. śm.

3) Za + Teresę Brabańską – od Grupy Misyjnej

Środa 29 III 2023         dzień powszedni

8.00 Za + męża Józefa Zielonkę w 21 r. śm., ++ rodziców, teściów i z rodziny z obu stron

9.30 W int. chorych starszych parafian

18.00 1) Do NSPJ jako podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę NMP i zdrowie
dla Ireneusza Kranza z ok. ur.

2) Za + ojca Eugeniusza Kranza na pamiątkę urodzin

Czwartek 30 III 2023         dzień powszedni

8.00 Za + Czesława Stochaja – od siostry Wioletty z rodziną

18.00 1) Za + Rajnholda Fogińskiego w I r. śm.

2) Za dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek 31 III 2023         dzień powszedni

8.00 Za ++ Czesława Wojdeckiego w I r. śm., żonę Janinę oraz Krystynę i Czesława Zapalskich

18.00 1) Do Op. Bożej z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog., dary Ducha Świętego i zdrowie
dla Kamila Miałkowskiego z ok. ur.

2) Za + Krzysztofa Sucheckiego w 30 dni po śm.

19.00 Droga Krzyżowa ulicami Bykowiny (z kościoła NSPJ)

Sobota 1 IV 2023         dzień powszedni

8.00 W int. o. Kanizego w 7 r. przyjęcia święceń kapłańskich

18.00 1) Za + Jerzego Swobodę w 37 r. śm., ojca Joachima oraz ++ z rodziny

2) Za + Eugeniusza Skowrońskiego w I r. śm.

Niedziela 2 IV 2023   Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

8.00 Za + Bolesława Jasutowicza w 30 r. śm.

9.30 Do NSPJ z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog., dary Ducha Świętego i opiekę NMP
dla Oliwii Pasek z ok. ur. oraz o błog. i zdrowie dla braci i rodziców

11.00 Do Op. Bożej za wstawiennictwem NMP jako podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog.
i łaskę zdrowia dla Stefanii Kotysz w 80 ur. (T.D.)

13.00 Do Trójcy Przenajświętszej jako podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog., o opiekę NMP i łaskę
zdrowia dla Renaty Springwald z ok. ur.

16.15 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne

17.00 Za ++ Anielę Wabnic w I r. śm., męża Antoniego oraz Teresę i Andrzeja Fedelińskich

20.30 W int. parafian

Kategorie: Intencje