Kolędnicy Misyjni

KOLĘDNICY MISYJNI

6 stycznia 2018 Kolędnicy Misyjni nieśli Dobrą Nowinę o narodzeniu Syna Bożego w parafii świętej Barbary w Bykowinie. W tym roku Kolędnicy Misyjni pomagają dzieciom z Syrii i Libanu. Modlą się też o pokój oraz niosą orędzie nadziei dla biednych i cierpiących dzieci.

Kolędników Misyjnych przygotowała katechetka Elżbieta Kranz.